Nationaal verhuisbedrijf

Verhuisservice en verhuur van verhuisliften

Zodra u weet dat u gaat verhuizen

 • afspraak maken met Vogel Verhuizingen;
 • huur oude woning opzeggen;
 • oude woning te koop aanbieden;
 • hypotheek regelen;
 • verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen bij de TPG;
 • school inlichten;
 • afspraken maken over overname vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewoners;
 • informeren naar mogelijkheden van huursubsidie;
 • verhuisverlof regelen met werkgever;
 • informeren naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten;
 • maten nieuwe huis opnemen;
 • huishoudelijke hulp opzeggen;
 • TPG-verhuisbericht halen bij postkantoor en ingevuld opsturen;
 • beginnen met alles op te ruimen wat u niet meeneemt naar uw nieuwe woning.

Naar een andere gemeente?
 • woon- of huisvestingsvergunning aanvragen bij de gemeente;
 • gemeentegids en plattegrond aanschaffen.

Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen
 • kinderen aanmelden bij nieuwe school;
 • visitekaartjes bestellen;
 • briefpapier bestellen;
 • verzekering huis en inboedel inlichten;
 • afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen;
 • aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen;
 • afspraak maken met gasfitter voor aansluiten gasapparaten in nieuwe woning;
 • naamplaatje laten maken;
 • nog veel meer opruimen wat niet mee hoeft naar nieuwe woning.

De laatste twee weken voor de verhuizing
 • adreswijzigingen versturen;
 • opvang kinderen op de verhuisdag regelen;
 • opvang huisdieren regelen;
 • huismeester inlichten;
 • spaarzegels plaatselijke winkeliers inleveren;
 • postbus opzeggen en nieuwe aanvragen;
 • bibliotheekboeken terugbrengen;
 • belangrijke papieren die u niet direct nodig heeft en sieraden in bankkluisje opbergen;
 • alles wat u niet meer wilt meenemen naar het nieuwe huis opruimen of evt. via een advertentie te koop aanbieden;
 • beginnen met inpakken.

De laatste paar dagen voor de verhuizing
 • nieuwe huis schoonmaken en kamers ”merken”;
 • eventueel vloerbedekking losmaken;
 • vaste lampen afnemen;
 • gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen;
 • leveranciers inlichten;
 • schotelantenne van het dak halen;
 • alles inpakken wat u niet op het laatste moment nodig heeft;
 • eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond vóór de verhuizing en de verhuisdag zelf;
 • controleren of er voldoende koffie in huis is;
 • gemeentereiniging inschakelen voor grof vuil;
 • trommelbeveiliging wasmachine vastzetten;
 • vaste tuinplanten lossteken (indien jaargetijde geschikt is);
 • laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender;
 • breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeentedepot;
 • laat ook de milieubox achter in uw oude huis.

De laatste dag voor de verhuizing
 • koelkast ontdooien en schoonmaken;
 • volle diepvriezer op de koudste stand zetten;
 • uitneembare meubelen uit elkaar halen;
 • slinger uit de klok nemen;
 • laatste dingen inpakken;
 • proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van de buren;
 • tuinplanten in emmers of plastic zakken doen.

Op de verhuisdag zelf
 • laatste gordijnen afnemen;
 • alle sleutels in de handbagage;
 • geld en betaalcheques in de handbagage;
 • huis controleren op achtergebleven spullen;
 • meterstanden opnemen;
 • gas en elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden);
 • waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest);
 • alle ramen en deuren goed sluiten;
 • sleutels afgeven aan de huismeester/nieuwe bewoners;
 • voor vertrek nog even naar de buren zwaaien.

Na aankomst in de nieuwe woning
 • alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten;
 • alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren;
 • slaapkamergordijnen ophangen;
 • één kamer zo snel mogelijk ”bewoonbaar” maken;
 • koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen;
 • trommelbeveiliging wasmachine losmaken.

Na de verhuizing
 • alles uitpakken;
 • naambordje aan de deur schroeven;
 • eventuele verhuisschade melden aan het Vogel Verhuizingen (zie verhuisvoorwaarden art. 13);
 • kennismaken met de nieuwe huismeester;
 • eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen;
 • Melden binnen 5 dagen bij de gemeente afdeling bevolking;
 • sleutel nieuwe postbus ophalen;
 • kontakt opnemen met Vogel Verhuizingen over het afhalen van lege verhuisdozen.

Wie moeten er weten waarheen u verhuist?
 • uw werkgever;
 • familie, vrienden, kennissen en buren;
 • zakenrelaties;
 • de gemeente waar u nu woont;
 • de gemeente waarheen u verhuist;
 • uw huisarts;
 • uw specialist;
 • uw tandarts;
 • uw apotheek;
 • uw ziekenfonds/ziektekostenverzekering;
 • uw autoverzekering;
 • uw levensverzekering;
 • uw pensioenfonds;
 • uw inboedelverzekering;
 • de kruisvereniging;
 • de bank/giro;
 • de notaris;
 • vaste leveranciers;
 • de school van uw kinderen;
 • organisatoren van cursussen;
 • uw garage;
 • verenigingen waar u lid van bent;
 • uw vakbond;
 • uw politieke partij;
 • uw dagbladen (afd. abonnementenadm.);
 • de inspecteur der directe belastingen;
 • uw tijdschriften (afd. abonnementenadm.);
 • uw omroepvereniging;
 • uw boekenclub;
 • charitatieve organisaties;
 • kerkelijke instellingen;
 • postorderbedrijven;
 • het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting;
 • de nieuwe bewoners van uw oude woning.

Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis
 • hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten;
 • breedte van alle deuren;
 • hoogte en breedte van alle ramen;
 • mogelijkheden om zonwering te bevestigen;
 • hoogte van muurtjes onder de ramen;
 • beschikbare ruimte voor koelkast;
 • beschikbare ruimte voor fornuis;
 • plaats aansluiting centraal antenne systeem en afstand tot de plaats waar u audio- en videoapparatuur wilt plaatsen;
 • aantal en plaats stopkontakten;
 • voorschriften van de huiseigenaar;
 • is er aansluiting op het gasnet?
 • voorschriften van de gemeente voor plaatsing antenne;
 • wanneer de gemeentereiniging langskomt;
 • wanneer is de schoorsteen voor de laatste keer geveegd?
 • is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
 • is het houden van huisdieren toegestaan?
 • kan de verhuiswagen tot voor de deur komen?
 • is er een hijsbalk aanwezig?
 • is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
 • kan er een verhuislift geplaatst worden?

Inpakken, een verhaal apart
 • voordat u gaat inpakken eerst met Vogel Verhuizingen overleggen;
 • begin met inpakken zodra u de verhuisdozen in huis hebt, er gaat meer tijd inzitten dan u denkt;
 • noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit en de aanduiding van de kamer;
 • als u verhuisdozen tekort denkt te komen, bel ons;
 • kleding wordt in speciale garderobedozen gehangen;
 • kastjes en dergelijke op slot doen, sleutel in de handbagage;
 • boeken in boekendozen of verdelen over verschillende dozen, open ruimten opvullen met lichte voorwerpen;
 • flessen rechtop in de dozen. Brandbare en gevaarlijke stoffen apart houden;
 • vraag ons hoe u breekbare zaken het beste kan inpakken. De verzekering tegen breuk geldt alleen als wij ook het inpakken en uitpakken hebben verzorgd!
 • rol tafelzilver in vloeipapier;
 • pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken;
 • pick-uparm vastzetten, element apart opbergen;
 • voorzieningen voor PC en CD-speler treffen;
 • voor het vervoer van de PC heeft Vogel Verhuizingen speciale computerboxen;
 • grote spiegels en schilderijen niet inpakken: Vogel Verhuizingen neemt die zorg op zich;
 • kleine planten bij elkaar in een doos zetten. Grote planten niet inpakken, daar zorgen wij voor;


Verzekeringen – Inboedelverzekering

Voor het afdekken van de mogelijke risico’s met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de “dekking buiten de woning” in werking. Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding. Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.

Transport

De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen of kan er iets wegraken. Wie is aansprakelijk voor de ontstane schade? Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden, u moet aantonen kunnen dat de schade door de verhuizer is veroorzaakt. De vergoeding vindt plaats op basis van de huidige dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde.
Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade. Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen en in elkaar zetten van meubelen door uzelf of door u ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur et cetera, is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. U ontvangt deze voorwaarden kosteloos van ons.